جستجو
کانال موسسه خیریه یاس نیلی
http://telegram.me/yasenily
گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد. وقتی دستی را به یاری می گیری، بدان که دست دیگرت در دست خداست... ارتباط با ادمین @niloofar_sadri 0
کانال رسمی شرکت بیمه سامان
http://telegram.me/si24_ir
کانال رسمی شرکت بیمه سامان 0